NatureUp! Zavlažovací sada vertikální

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 967693101 Kategorie:
Cena:

1 225 

GARDENA NatureUp! základní sada vertikální je flexibilní systém urèený pro promìnu holých stìn na opravdu záøící plochy s užitkovými rostlinami, bylinkami a zeleninou velmi snadným a nekomplikovaným zpùsobem bez vynaložení vìtší námahy. Systém s kvìtináèi, vyrobený z plastu odolného vùèi povìtrnostním podmínkám, je modulární, rozšiøitelný a lze jej skládat bez pomoci náøadí. Kvìtináèe mohou stát na podlaze nebo být bezpeènì povìšené na zdi. Odtokový systém v každém kvìtináèi slouží jako prevence proti pøemokøení. Pøebyteèná voda odtéká do misky na podlahové desce. Díky tomu zùstanou zdi i podlaha èisté. Sada obsahuje 3 vertikální kvìtináèe, 3 víka, 1 podlahovou desku a 12 spojovacích klipù.

Další informace

Značka

GARDENA