Vertikutace – prořezání trávníku

Co je to vertikutace?

Vertikutace je prořezání trávníku (z anglického vertical cut = svislý řez).
Vertikutace se provádí v hloubce 2 – 3 mm. Používá se na odstranění zplstnatělých zbytků trávy, plevelů a mechů a zároveň na prořezání vrchní vrstvy půdy. Plsť vytvoří v trávníku i několik centimetrů silnou nepropustnou vrstvu, která má velmi negativní vliv na kvalitu trávníku. Zabraňuje pronikání světla, živin, vzduch a vláhy do půdy a ke kořenovému systému trávníku. To může mít za následek „udušení trávníku“. Vrstva plsti v trávníku způsobuje jeho mělké zakořenění. Trávník zakoření pouze ve vrstvě plsti a kořenový systém se rozrůstá do šířky. Mělce kořenící rostliny pak v sušším období špatně příjmají vláhu z půdy. Kořeny nedosáhnou do hlubšího půdního profilu. To vše způsobuje vysychání trávníku, žloutnutí trávníku, oslabení trávníku a ztrátu vitality.

Proč vertikutovat?

Zbytky plsti dusí trávník. Když provedeme vertikutaci, tak plsť vyhrabeme a tím pádem se ke kořínkům trávníku dostene vzduch, světlo, vláha a živiny. Přesekáním travních výhonků se podpoří růst nových výhonků a trávník se zmladí.
Trávníku se po vertikutaci daří viditelně lépe. Je svěžejší a po pravidelné vertikutaci je hustší, bez plevelů a mechu.
Po dokončeni vertikutace by se měl trávník přihnojit příslušným hnojivem pro dané období a doset travním semenem.

Kdy vertikutovat?

Provádí se 2x ročně, na jaře (na přelomu března/dubna) a na podzim (na přelomu srpna/září). Půda by měla být při vertikutaci suchá (z mokré půdy by se tráva vytrhávala), ale ne přeschlá (kvůli prašnosti).

Vertikutace trávníku

Vertikutace trávníku

Vertikutace trávníku