Ruèní sypaè

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 967172101 Kategorie:
Cena:

237 

GARDENA ruèní sypaè slouží pro snadné rozptylování zimních posypových materiálù jako je písek, sùl a dr na menších plochách – bez špinavých rukou! Umožòuje to jedineèný dávkovací systém. Jednoduchým pootoèením dávkovacího koleèka na krytu a výbìrem vhodného sypacího otvoru (podle zvoleného posypového materiálu) lze sypat od hrubého po jemný materiál. Velkým, snadno nastavitelným knoflíkem lze otáèet také v silných zimních rukavicích. Ruèní sypaè se pohodlnì otevírá a zavírá díky bajonetovému uzávìru. Pro snadné naplnìní lze èást úchopu použít jako lopatku. Zásobník se dobøe drží díky prohlubním na dvou stranách. Záruka v trvání 25 let.Plnicí množství:Písek: cca 1,7 kgSùl: cca 1,4 kgDr: cca 1,65 kg

Další informace

Značka

GARDENA