Elektrické nùžky na živý plot EasyCut 420/45

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 967608201 Kategorie:
Cena:

1 700 

Tyto snadno ovladatelné a velmi lehké nùžky na živý plot jsou ideální pro støíhání malých živých plotù. Kompaktní konstrukce se vyznaèuje dobrým vyvážením. Pøístroj lze optimálnì vést pomocí speciální ErgoTec rukojeti, zejména pøi øezání bokù živého plotu. Optimalizovaná geometrie nožù umožòuje efektivní, rychlé a èisté øezání výhonkù a tenkých vìtvièek.

Další informace

Značka

GARDENA