Elektrický trimmer SmallCut 300/23

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 967623801 Kategorie:
Cena:

940 

Pomocí lehkého elektrického trimmeru SmallCut 300/23 je velmi snadné provádìt menší vyžínací práce v zahradì nebo vyžínat okraje trávníkù, a to díky jeho perfektní ergonomii. Extra velká pøídavná rukoje podporuje jak uvolnìné, vzpøímené držení tìla, tak souèasnì bezpeèné vedení pøístroje.

Další informace

Značka

GARDENA