Balkonový box

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 967097001 Kategorie:
Cena:

893 

GARDENA box s náøadím pro balkony je ideální sada pro všechny balkonové zahrádkáøe. Tato sada obsahuje lopatku, kvìtinovou drapku, zahradní nùžky a ruèní smetáèek. Všechny tyto nástroje lze, spolu s dalším drobnými pøedmìty, skladovat v prostorném plastovém boxu s krytem, který je možné používat jako lopatku. Souprava je praktickým skladovacím boxem pro vše potøebné v péèi o balkonové a terasové zahrady.

Další informace

Značka

GARDENA