Akumulátorové nùžky na trávu AccuCut Li

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 967624001 Kategorie:
Cena:

1 349 

Pomocí tìchto kompaktních nùžek na okraje trávníkù lze skvìle upravit okraje trávníku. Ergonomická rukoje umožòuje snadnou manipulaci a vedení tohoto ruèního akumulátorového náøadí. Velké blokovací tlaèítko a startovací tlaèítko na rukojeti slouží bezpeènému provozu tohoto pøístroje.

Další informace

Značka

GARDENA