Akumulátorové nùžky na trávu a keøe ClassicCut – sada

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 967854401 Kategorie:
Cena:

1 890 

Pomocí GARDENA akumulátorových nùžek na trávu a keøe ClassicCut Li lze støíhat okraje trávníku pohodlnì a pøesnì. Akumulátorové nùžky lze používat pro rùzné úèely, protože jsou vybaveny jak noži pro støih trávy, tak noži pro støih malých keøù. Díky své ergonomické rukojeti se velmi dobøe drží. Kvalitní nože jsou zárukou dokonalého výsledku støihu a lze je uvolnit a vymìnit stisknutím tlaèítka bez nutnosti použití náøadí. S integrovaným lithium-iontovým akumulátorem, nenároèným na údržbu. Akumulátor lze rychle kdykoli nabít bez pamìového efektu. Kompletní s chránièem nožù a nabíjeèkou. Nùžky lze dodateènì vybavit teleskopickou násadou pro pohodlný støih okrajù trávníku bez ohýbání (není souèástí balení, pøíslušenství è.v. 9859).

Další informace

Značka

GARDENA