Zahradní nùžky Classic

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 901187901 Kategorie:
Cena:

251 

Zahradnické nùžky GARDENA Classic pøedstavují klasický nástroj mezi zahradnickými nùžkami – mají vše, èím se vyznaèují dobré zahradnické nùžky. Mají velkou støíhací sílu, jsou moderní a ergonomické. Nejlépe se hodí pro støíhání kvìtin a mladých výhonkù. Nože sklonìné støíhací hlavy mají nepøilnavý povlak a jsou pøesnì broušené. Díky ergonomicky tvarovaným rukojetím sedí tyto zahradnické nùžky optimálnì v ruce. Dvì uchopovací pozice umožòují silné støíhání i rychlé odstøihování. Tyto zahradnické nùžky mají žlábek pro odvod mízy a odøezávaè drátu. Pomocí bezpeènostního zámku s jednoruèní obsluhou lze nùžky snadno zajistit a bezpeènì skladovat. Tyto zahradnické nùžky Classic ustøihnou vìtev o prùmìru až 18 mm. Záruèní lhùta 25 let garantuje nejvyšší kvalitu.

Další informace

Značka

GARDENA