Nùžky na živý plot 540 Classic

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 966651701 Kategorie:
Cena:

655 

S GARDENA nùžkami na živý plot 540 FSC® 100 % Comfort docílíte hladký a efektivní støih. Díky stabilním nožùm s vlnitým výbrusem a ergonomicky tvarovaným døevìným ramenùm je používání velmi pøíjemné. Døevìné rukojeti jsou vyrobeny z certifikovaného døeva FSC a celé nùžky jsou robustní s dlouhou životností. Integrovaný odøezávaè vìtví umožòuje úèinnou práci. Délka nožù s povlakem proti ulpívání rostlinných zbytkù èiní 23 cm. Celková délka nùžek na živý plot je 54 cm. Záruka v trvání 25 let je odrazem nejvyšší kvality výrobku.

Další informace

Značka

GARDENA