Čisticí postřikovač Classic

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 967306301 Kategorie: ,
Cena:

349 

GARDENA èisticí postøikovaè Classic s øízením prùtoku vody nabízí všechny funkce, které jsou zapotøebí pro èištìní a zavlažování v zahradì nebo na dvoøe. S moderní a integrovanou technologií pro ochranu proti mrazu. S v podstatì nekoneènou regulací prùtoku se mùžete rozhodnout, jaký proud vody je ideální pro momentální úèel použití. Mìkký plastický kroužek chrání hlavici pøed poškozením. Plochý paprsek je vhodný pro èištìní a jemná mlha zase pro mlžení citlivých rostlin. Pokud budete zavlažovat delší dobu, mùžete si spouštìè zaaretovat. Díky tomu nebude vaše ruka namáhána.

Další informace

Značka

GARDENA