Akumulátorové nùžky na trávu ComfortCut

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 967856701 Kategorie:
Cena:

1 700 

Pomocí GARDENA akumulátorových nùžek na trávu ComfortCut Li lze støíhat okraje trávníku pohodlnì a pøesnì. Akumulátorové nùžky na trávu se díky své ergonomické rukojeti velmi dobøe drží. Rukoje lze nastavit a pøizpùsobit pøirozené pozici ruky. Kvalitní nože jsou zárukou dokonalého výsledku støihu a lze je uvolnit a vymìnit stisknutím tlaèítka bez nutnosti použití náøadí. S integrovaným lithium-iontovým akumulátorem, nenároèným na údržbu. Akumulátor lze rychle kdykoli nabít bez pamìového efektu. Kompletní s chránièem nožù a nabíjeèkou. Nùžky lze dodateènì vybavit teleskopickou násadou pro pohodlný støih okrajù trávníku (není souèástí balení, pøíslušenství è.v. 9859).

Další informace

Značka

GARDENA