Akumulátorové nùžky na trávu ClassicCut

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 967854301 Kategorie:
Cena:

1 415 

Pomocí GARDENA akumulátorových nùžek na trávu ClassicCut Li lze støíhat okraje trávníku pohodlnì a pøesnì. Akumulátorové nùžky na trávu se díky své ergonomické rukojeti drží velmi dobøe. Kvalitní nože jsou zárukou dokonalého výsledku støihu a lze je uvolnit a vymìnit stisknutím tlaèítka bez nutnosti použití náøadí. Tímto zpùsobem lze nùžky na trávu jednoduše pøemìnit na nùžky na keøe. S integrovaným lithium-iontovým akumulátorem, nenároèným na údržbu. Akumulátor lze rychle kdykoli nabít bez pamìového efektu. Kompletní s chránièem nožù a nabíjeèkou. Nùžky lze dodateènì vybavit teleskopickou násadou pro pohodlný støih okrajù trávníku (není souèástí balení, pøíslušenství è.v. 9859).

Další informace

Značka

GARDENA