Akumulátorové nùžky na trávu a keøe ComfortCut – sada

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 967856801 Kategorie:
Cena:

2 175 

Pomocí GARDENA akumulátorových nùžek na trávu a keøe ComfortCut Li lze støíhat okraje trávníku pohodlnì a pøesnì. Akumulátorové nùžky jsou vhodné pro rùzné úèely, protože jsou vybaveny také nožem na keøe. Díky své ergonomické rukojeti se velmi dobøe drží. Rukoje lze nastavit a pøizpùsobit pøirozené pozici ruky. Kvalitní nože jsou zárukou dokonalého výsledku støihu a lze je uvolnit a vymìnit stisknutím tlaèítka bez nutnosti použití náøadí. S integrovaným lithium-iontovým akumulátorem, nenároèným na údržbu. Akumulátor lze rychle kdykoli nabít bez pamìového efektu. Kompletní s chránièem nožù a nabíjeèkou. Nùžky lze dodateènì vybavit teleskopickou násadou pro pohodlný støih okrajù trávníku (není souèástí balení, pøíslušenství è.v. 9859).

Další informace

Značka

GARDENA