Robotická sekačka smart SILENO life 1.250 m² – sada

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 967845607 Kategorie: ,
Cena:

36 500 

Není skladem

Péče o trávník může být tak snadná! Díky systému SensorCut nevytváří GARDENA robotická sekačka SILENO life na trávníku pruhy, ale naopak, støih je vyvážený a výsledkem je dokonale udržovaný travnatý koberec. Je vhodná pro travnaté plochy o rozloze až 1.250 metrù ètvereèních. Kompaktní a manévrovatelná robotická sekaèka bez problémù zvládá sklon až 30 procent, rovnìž také úzké pasáže a prùchody. Robotická sekaèka SILENO life je pøipravena pracovat za jakéhokoliv poèasí a její chod je tak tichý, že ji sotva uslyšíte. Po dokonèení práce se automaticky vrátí do nabíjecí stanice. Bìhem instalace vás programovací asistent provádí nabídkou a nezávisle vypoèítá plán seèení. Èasy seèení lze také nastavit prostøednictvím aplikace smart a porovnat je s èasy zavlažování smart zavlažovacího poèítaèe. Smart gateway zajišuje centrální propojení se sítí_ vytváøí internetové pøipojení pomocí existujícího routeru. Tímto zpùsobem funguje jako jádro smart systému a umožòuje bezkabelovou síovou komunikaci mezi všemi zaøízeními øady GARDENA smart system a GARDENA aplikací smart.

Další informace

Značka

GARDENA