Sada na mytí aut

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 901091801 Kategorie: ,
Cena:

1 249 

Tuto sadu na mytí aut od spoleènosti GARDENA je možné zaèít okamžitì používat. Souèástí této cenovì výhodné atraktivní sady je mycí kartáè od spoleènosti GARDENA (è.v. 5570-20), vodní násada 90 cm od spoleènosti GARDENA (è.v. 5552-20) a šampón od spoleènosti GARDENA (è.v. 57301680). Sada na mytí aut od spoleènosti GARDENA je obzvláštì vhodná pro šetrné a úèinné mytí vozidel a choulostivých povrchù. Praktická funkce: mycí kartáè je plnì otoèný po 30° krocích. Pro snadnou práci a ideální pøizpùsobení nepøístupným místùm.

Další informace

Značka

GARDENA