Robotická sekačka SILENO city 250 m²

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 967646807 Kategorie: ,
Cena:

19 950 

Není skladem

Péèe o trávník mùže být tak snadná a bez námahy i v malých mìstských zahrádkách! Sekaèka GARDENA SILENO se systémem SensorCut seká vᚠtrávník pøesnì a spolehlivì a výsledkem je èistì posekaný trávník. Mùžete si vychutnat nejen volný èas, ale i dokonale upravený trávník. Sekaèka SILENO city je vhodná pro malé plochy trávníkù do 250 metrù ètvereèních. Bez problémù zvládá úzké koridory a tìsné pasáže. Otoèné zadní kolo poskytuje robotické sekaèce zvýšenou pohyblivost a manévrovatelnost – ideální pro malé a úzké zahrady. Nová sekaèka SILENO city pracuje a seká trávník za jakéhokoliv poèasí a je tak tichá, že ji sotva uslyšíte. Po dokonèení se automaticky vrátí do nabíjecí stanice. Bìhem instalace vás programovací asistent provádí nabídkou a nezávisle vypoèítá plán seèení. Èasy seèení lze také libovolnì naprogramovat. Díky tomu je robotická sekaèka v provozu pouze tehdy, když ji budete potøebovat.

Další informace

Značka

GARDENA