Robotická sekačka Sileno city 500

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 967647207 Kategorie: ,
Cena:

25 640 

Není skladem

Péèe o trávník mùže být tak snadná a bez námahy i v malých mìstských zahrádkách! Sekaèka GARDENA SILENO city se systémem SensorCut seká vᚠtrávník pøesnì a spolehlivì a výsledkem je èistì posekaný trávník. Mùžete si vychutnat nejen volný èas, ale i dokonale upravený trávník. Sekaèka SILENO city je vhodná pro malé plochy trávníkù do 500 metrù ètvereèních. Bez problémù zvládá trávníky se sklonem 25 procent a také úzké koridory a tìsné pasáže. Otoèné zadní kolo poskytuje robotické sekaèce zvýšenou pohyblivost a manévrovatelnost – ideální pro malé a úzké zahrady. Nová sekaèka SILENO city pracuje a seká trávník za jakéhokoliv poèasí a je tak tichá, že ji sotva uslyšíte. Po dokonèení se automaticky vrátí do nabíjecí stanice. Bìhem instalace vás programovací asistent provádí nabídkou a nezávisle vypoèítá plán seèení. Èasy seèení lze také libovolnì naprogramovat. Díky tomu bude robotická sekaèka v provozu pouze tehdy, když ji budete potøebovat.

Další informace

Značka

GARDENA