Elektrická sekaèka PowerMax™ 1600/37

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 967656601 Kategorie:
Cena:

5 025 

Výkonná GARDENA elektrická sekaèka PowerMax™ 1600/37 je ideální pro péèi o støednì velké travnaté plochy. Speciálnì kalený nùž DuraEdge poskytuje optimální výsledky pøi sekání. Rukoje ErgoTec Plus je obzvláštì pohodlná a umožòuje velmi snadné a flexibilní tlaèení sekaèky. Funkce QuickFit Plus umožòuje zvl᚝ jednoduché centrální nastavení výšky sekání v 5 polohách. Høebeny na trávníku po stranách tìlesa zajišují úèinné sekání trávníku podél stìn a obrubníkù. Systém CnC Plus umožòuje optimální sekání a sbìr a snižuje frekvenci vyprazdòování sbìrného koše. Teleskopický rám a sklopná rukoje jsou zárukou perfektního seøízení sekaèky podle výšky uživatele, snadné pøepravy a úspory místa.

Další informace

Značka

GARDENA