Akumulátorová teleskopická vyvìtvovací pilka TCS Li-18/20 – sada

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 967246501
Cena:

4 360 

GARDENA akumulátorová teleskopická vyvìtvovací pilka TCS Li-18/20 je chytrý zpùsob, jak šikovnì a obzvláštì bezpeènì ostøíhat vìtve na stromech z bezpeèného místa na zemi. Díky tomu je lezení po žebøíku nebo do koruny stromù minulostí. Lze s nimi také bez námahy støíhat vìtve v hustých èástech koruny, a to pomocí lehké a úzké støíhací hlavy. Naklápìcí støíhací hlava poskytuje dodateèné pohodlí. Nastavitelná teleskopická rukoje usnadòuje nejen støih vìtví ve výškách. Umožòuje také pohodlný støih na zemi, napøíklad poøezání vìtví spadených na zem pøi proøezávání na manévrovatelnou délku. Sada obsahuje akumulátor a nabíjeèku. Vyvìtvovací pilka je pohánìna akumulátorem GARDENA System se snadnou údržbou s kapacitou 18 V a 2,6 Ah. Akumulátor lze kdykoliv rychle nabít bez pamìového efektu.

Další informace

Značka

GARDENA