AGRO Garlon New 1000 ml

Značka

AGRO

Objem

1 l

Výrobce

AGRO CS

Katalogové číslo: 83430-1 Kategorie: , ,
Cena:

780 

Skladem

AGRO Garlon NEW je postřikový selektivní arboricidní herbicid k hubení nežádoucích dřevin, pařezové výmladnosti a dvouděložných plevelů na loukách, pastvinách, dočasně neobdělávané zemědělské půdě, trávnících, orné půdě apod. Nepoškozuje jednoděložné rostliny (trávy). Ochranná lhůta u trávníků, luk a pastvin je 14 dní před posečením nebo zahájením pastvy.


H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.


 

  • Účinné látky: triklopyr, fluroxypyr

Spektrum účinosti:

 

  • listnaté dřeviny: javor, bříza, olše, švestka, rododendron, lípa, akát, dub aj.
  • polodřeviny: ostružiník, růže šípková, křídlatka japonská, vřesovec aj.
  • dvouděložné plevele: svízel přítula, hluchavka, svlačec, ptačinec, kopřiva, pampeliška, křídlatka, jetel, šťovík, pryskyřník aj.

Aplikace:

  • aplikuje se přes list, lodyhu i borku dřevin, případně přímo do cévních svazků (čerstvá řezná plocha pařezu, zásek v kmeni stromu)
  • aplikace v měsících: 3,4,5,6,7,8,9,10

Vydatnost:

  • 100 ml přípravku na plochu cca 125 m2
  • odměrka je součástí balení

Jednolitrové balení je registrováno jako hobby/pro neprofesionální použití.

Další informace

Značka

AGRO

Objem

1 l

Výrobce

AGRO CS