Zavlažovací hodiny

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 900897501 Kategorie:
Cena:

817 

GARDENA zavlažovací hodiny automaticky zapínají a vypínají zavlažování ve vaší zahradì. Zaøízení se jednoduše pøipojí na vodovodní kohoutek a ovládá se pomocí velkého otoèného prvku. Provoz zavlažovaèù nebo kapkové závlahy se zahajuje manuálnì. Doba zavlažování se nastavuje na hodinách a pohybuje se mezi 5 až 120 minutami. Po uplynutí nastaveného èasu se prùtok vody zastaví automaticky. K provozu nejsou zapotøebí baterie.

Další informace

Značka

GARDENA