Teleskopické støíhací kopí StarCut 410 plus

Značka

GARDENA

Katalogové číslo: 967637601 Kategorie:
Cena:

2 014 

Nové teleskopické GARDENA støíhací kopí StarCut 410 plus je specialistou pro péèi o vysoké stromy a keøe. Je vybaveno teleskopickou hliníkovou násadou, kterou lze plynule nastavit od 230 do 410 cm. Díky tomu je teleskopické GARDENA støíhací kopí StarCut 410 plus ještì flexibilnìjší pøi používání a poskytuje dosah vèetnì výšky uživatele až 6,5 m. 12-násobná pøevodovka zaruèuje výkonný støih vìtví o prùmìru až 32 mm. Nový nastavitelný hák pro odstraòování odøíznutých vìtví zajišuje dodateèný komfort. Umožní vám bez jakýchkoliv problémù odstranit ustøižené vìtve z korun stromù. Teleskopické støíhací kopí StarCut 410 plus GARDENA je vybaveno vnitøním pøevodovým kladkovým mechanismem, který zabraòuje jeho zachytávání ve vìtvích bìhem støíhání. Extra lehká a štíhlá støíhací hlava umožòuje pohodlný a cílený støih dokonce i v blízkosti kmene. Úhel øezu lze individuálnì nastavit ze zemì. Pøesné broušené nože s povlakem proti ulpívání rostlinných zbytkù snižují pøi støihu odpor a zaruèují snadné èištìní. Tažné pouzdro se stopkou proti sklouzávání a dodateèná T-rukoje zajišují pøíjemnou a bezpeènou manipulaci. Teleskopické GARDENA støíhací kopí StarCut 410 plus je vyrobeno v Nìmecku. Záruka v trvání 25 let podtrhuje nejvyšší kvalitu.

Další informace

Značka

GARDENA