AGRO Sviluška STOP RTD 0,5 l

Značka

AGRO

Objem

0,5 l

Výrobce

AGRO CS

Cena:

101 

Skladem

AGRO Sviluška STOP RTD (ready to dilute) je postřikový kontaktní přípravek s účinkem proti sviluškám(akaricid). Použití je vhodné pro okrasné rostliny, rajčata, papriky a okurky. Oceníte bezpečné a praktické použití bez odměřování – lahev je naplněná vodou; v hrdle obsahuje kapsli s přípravkem.


H302 Zdraví škodlivý při požití
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví
a životní prostředí.


  • přípravek: Vertimec 1,8 EC
  • ošetřit na počátku napadení; opakuje se dle potřeby v 7 denních intervalech
  • ochranná lhůta: 3 dny
  • chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním svitem

Další informace

Značka

AGRO

Objem

0,5 l

Výrobce

AGRO CS