AGRO Champion 50 WG 3 x 10 g

Značka

AGRO

Objem

3 x 10 g

Výrobce

AGRO CS

Doprodej !

Cena:

61 

Skladem

Champion 50 WG je kontaktní fungicid, který souží k ochraně rostlin proti širokému spektru houbových a bakteriálních chorob zeleniny, ovocných plodin a révy vinné (plíseň okurková, cibulová, bramborová, révová, bakteriální spála jabloně a hrušně, puchrovitost slivoně, korové nekrózy jádrovin a meruňky, kadeřavost listů broskvoně).


H302 Zdraví škodlivý při požití. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.


  • účinná látka: hydroxid měďnatý
  • kontaktní fungicid – hlavně jako prevence
  • výborný baktericidní účinek
  • k ochraně květů meruněk proti mrazu
  • 10g přípravku stačí k přípravě cca 1 – 20 l aplikační kapaliny
  • k přípravě aplikační kapaliny a k vlastní aplikaci NEPOUŽÍVEJTE kovové nádoby
  • ochranná lhůta: 3 – 21 dní podle typu rostliny
  • aplikace v měsících: 3,4,5,6,7,8,9

Další informace

Značka

AGRO

Objem

3 x 10 g

Výrobce

AGRO CS